Hoe vervang je een kruiwagenband?

Wil je het komend weekend nèt in de tuin aan het werk of de oprit bestraten en is je band ook nog lek. Wat moet je doen? Hieronder vertel ik je in stappen hoe je een kruiwagenband vervangt.

Welke maat banden heb je nodig?

Ten eerste is het van belang dat je weet welke band je nodig hebt. Daarvoor kijk je op de buitenband van je kruiwagenband, waar cijfers op staan. Deze cijfers zijn de bandenmaat. Nu je dat weet ga je naar de categorie buitenbanden of kruiwagenbanden. Aan de linkerkant op de pagina vink je het vakje van jouw maat aan, en zie je de banden die op jouw velg passen.

Tubeless of met binnenband?

Tubeless – Heb je een tubeless band? Dat houdt in dat er geen binnenband in zit. Je kunt nu wederom een tubeless band nemen. Er is alleen 1 voorwaarde. De velg moet helemaal glad zijn. Anders sluit de band niet goed op de velg en ontsnapt er lucht, waardoor deze leegloopt of niet eens opgepompt wil worden.
Vervang altijd de ventielen als je een tubeless band vervangt. Is de tubelessband nog goed en er zitten geen gaten of scheuren in, dan kan je overwegen om er een binnenband in te doen. Je kunt het tubeless ventiel uit de velg trekken met een tang. Het ventiel van de binnenband past namelijk door het ventiel gat. Bestel dezelfde maat binnenband zoals de bandenmaat van de buitenband is.

Band met binnenband – Zit er nu een band met binnenband op de velg van de kruiwagen, dan kan je alleen de binnenband vervangen als de buitenband nog helemaal intact is. Neem een binnenband met dezelfde maat als er op de buitenband staat. Is de buitenband niet goed meer, vervang dan de binnenband èn de buitenband allebei.

Kruiwagenband van de velg afhalen

Als je de kruiwagen band gaat vervangen zorg er dan voor dat de band goed leeg is door middel van het pennetje in het ventiel in te drukken en de band aan te duwen om hem goed leeg te maken. Dit maakt het namelijk gemakkelijker om de band van de velg af te halen. Vervolgens pak je een bandenlichter en deze plaats je met de platte kant tussen de band. Daarna plaats je de tweede bandenlichter een stukje verderop tussen de band en duw je de band over de rand en zo schuif je steeds een stukje op totdat hij rondom los is. Dan haal je de binnenband er tussenweg en kan je de tweede rand van de band over de velg trekken. Lukt het niet omdat de oude band te stug of verstaft is, gebruik dan weer de bandenlichters om er tussen te plaatsen of druk te zetten. Hieronder zie je in de instructie video hoe je een band van de velg haalt:

Kruiwagenband op de velg monteren

Je bent nu zover om de band op de velg te monteren. Leg de velg op de werkbank met het ventiel gat naar boven. Vervolgens pak je de buitenband en duwt de eerste rand over de velg rand. Als dat niet lukt kun je bandenvet gebruiken, door dit op de rand van de band en de velg aan te brengen. Met dit vet glijdt de band soepeler over de rand van de velg. Als de eerste rand over de velg is dan doe je de binnenband erin. Eerst druk je het ventiel door het ventiel gat en vervolgens duw je de binnenband er rondom in. Dan duw je de tweede rand over de velg. Soms lukt dat niet met de handen en heb je je voeten nodig. Leg een doek op de grond om beschadiging van de velg te voorkomen en ga met je voeten op het rubber van de band staan. Zet je voeten in een V-vorm op de band en beweeg ze rondom tot je overal de band over de rand hebt geduwd. In deze video lukt het met m’n handen omdat deze band flexibel is. Als je een stevige kruiwagen band neemt dan gaat het wat zwaarder.

Nu ben je banden-vervang-kundige!

Hoe leuk is dat! Je weet nu hoe je een band vervangt. Maar.. stel nou dat je hier helemaal geen zin in hebt. Je kunt natuurlijk het complete kruiwagen wiel vervangen. Ze zijn er met luchtband en anti-lek. Luchtband wil zeggen dat er lucht in de band zit, waardoor je veel demping hebt. Anti-lek kruiwagenwiel wil zeggen dat de band massief is. Deze kan nooit lek gaan.

Heb je na deze uitleg nog vragen? Dan hoor ik ze graag.
Caroline Lip
#tipvanlipEnglish translation:

How to change a tyre of a wheelbarrow?

Coming weekend you were planning to do some garden work, or to pave the driveway. But then you find out the tyre of your wheelbarrow has sprung a leak. What to do now? Underneath I will explain to you step by step, how to change the tyre of a wheelbarrow.

What size of tyre do you need?

Firstly it is important to know, what kind of tyre you need. For that you look at the outer tyre of the wheelbarrow, where you will find numbers. These numbers tell you the size of the tyre. Now that you know this; go to category outer tyres, or wheelbarrow tyres. At the left side of this page you click at the box of the required size, and you will see the fitting tyres for your rim.

Tubeless tyre, or tyre with inner tube?

Tubeless 

Do you have a tubeless tyre? This means it has no inner tyre. Now you could take another tubeless tyre. There is only 1 condition. The rim needs to be totally smooth.  Otherwise the tyre will not seal the rim, and air will escape, so that the tyre deflates, or can’t even be pumped.

Always change the valves when changing a tubeless tyre. When the tubeless tyre still looks sound, and you cannot find any holes or rips, then you could consider adding just an inner tube. You will be able to remove the tubeless valve with pliers. Order the same size of outer and inner tubes.

Tyre with inner tube 

When you find an inner tube on the rim of the wheelbarrow, then you could just change the inner tyre, providing the outer tyre is still totally intact. Take an inner tyre with the same size as mentioned on the outer tyre. If the condition of the outer tyre is also questionable; change both the outer and inner tyre.

Removing a tyre from a rim

When removing a tyre from a wheelbarrow rim, the tyre needs to be completely deflated by pressing in the valvepin and applying pressure at the tyre, to empty the tyre completely. This makes removing the tyre from the rim easier. Then you take a tyre lever and put this with the flat side between the shoulder of the tyre and the rim. Then you put a second tyre lever somewhat further between the shoulder of the tyre and the rim, and push the shoulder of the tyre over the edge of the rim, and you shift bit by bit until the tyre shoulder has been loosened from around the rim. Now you can remove the inner tyre and pull the second shoulder over the rim.

When you cannot do this, because the outer tyre is to dry or to rigid; use the tyre levers again, to put them in between and apply pressure. Here in the instructional video you can see, how to remove a tyre from a rim.

To put a wheelbarrow tyre on a rim 

Now you can put the tyre on the rim. Place the rim on the workbench with the hole of the valve facing upwards. Then you take the outer tyre and push the first shoulder over the edge of the rim. When this is too hard, you could use tyre grease and rub this on the shoulder of the tyre as well as on the edge of the rim. With this grease the tyre will slide over the edge of the rim more smoothly. When the first shoulder of the tyre is over the rim; put in the inner tyre. First push the valve through the valvehole in the rim, and then push the inner tyre into the outer tyre. Then push the second shoulder of the tyre over the remaining edge of the rim. Sometimes you cannot do this with your hands, so you will need to use your feet. Lay a cloth on the floor to prevent damaging the rim and stand with your feet on the rubber of the tyre. Put both your feet in a V-shape on the tyre and move them around until you have pushed the tyre entirely over the edge of the rim. In the instructional video here I could do this with my hands, because this tyre is flexible. But when taking a firm wheelbarrow tyre it will be somewhat harder.

Now you are an expert in changing tyres!

What fun is this? Now you know, how to change a tyre. But….suppose you just don’t want all this trouble? Of course you can replace the entire wheelbarrow wheel.

We have them with inflatable tyres and anti leak. Inflatable means that the tyre is filled with air, so that it will be shock absorbing. An anti leak wheelbarrow wheel however is massive. And will never leak.

Do you still have any questions after this instruction? Then I would like to hear them!

Caroline Lip

#tipvanlip

Deel Dit artikel

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Linkdin
Share on Pinterest

Lip.nl
Moerheimstraat 79
7701CC, Dedemsvaart
Kvk 69180288
BTW NL001416900B78

×

Winkelwagen