Retourneren

Wil je jouw bestelling retourneren, wij verzoeken je om dan een een mail te sturen naar info@lip.nl met het bestelnummer en de reden van het retourneren. Het opgeven van een reden is echter niet verplicht maar kan onze dienstverlening verbeteren. Wij nemen contact met je op om je het beste te helpen. Dat kan advies zijn of een paar vragen om hulp te bieden bij het bestellen van het goede product. En ook om te kijken hoe wij nog beter informatie kunnen verstrekken om retourneren te voorkomen. Soms is het zelfs niet nodig om te retourneren en kunnen wij u adviseren . In ieder geval sturen wij na overleg een retourlabel. Deze print je uit en plak deze op het pakket. Voor een snelle retourafhandeling vragen wij je om de pakbon toe te voegen in de originele verzenddoos (indien redelijkerwijs mogelijk). Het retourlabel plak je op de grootste zijde van de doos, laat de streepjescode vrij van plakband. Anders kan deze niet gescand worden bij het PostNL inleverpunt.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om
het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u
tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat
wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen wij
u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening brengen. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld,
doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. (€ 7.10 0-10 kg en € 11,95 10-30 kg NL. Belgie € 13,95)  U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Retour adres

Lip.nl
Moerheimstraat 79B
7701CC
Dedemsvaart